Now showing items 1796-1815 of 2040

   Citation
   raştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik YO. Araştırma Görevlisi, Doktor, Niğde Üniversitesi, İİBF [1]
   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi [1]
   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Rize, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Rize [1]
   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD. [1]
   Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü, Ankara. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü, Ankara 3 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü, Ankara Klinik Şefi, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü, Ankara [1]
   Research Fellow at Bangladesh Institute of Development Studies, Bangladesh, Karabuk University, Business Administration Faculty, Accounting and Finance Major Field,Canakkale Onsekiz Mart University, Biga Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics Department. [1]
   S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5. Genel Cerrahi Kliniği, ANKARA [1]
   Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi [1]
   Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Y.B.E.A.H., Nöroloji Kliniği, Ankara, Hacettepe Ün. Tıp Fak. Nöroloji A.D., Ankara [1]
   Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara [1]
   Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD [1]
   Sağlık Bakanlığı Mecitözü Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği [1]
   Sağlık Bakanlığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Sağlık Bakanlığı Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Sağlık Bakanlığı Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir [2]
   Sağlık Bilimleri Enstitüsü [42]
   Sakarya University Medical School, Anesthesiology, Sakarya, Sakarya University Training and Research Hospital, Anesthesiology, Sakarya, Sakarya University Medical School, General Surgery, Sakarya [1]
   Sakarya University, Engineering Faculty, Department of Metallurgical and Materials Engineering, Sakarya, Dumlupinar University, Engineering Faculty, Department of Material and Ceramic Engineering, Kutahya, Dokuz Eylul University, Engineering Faculty, Department of Metallurgical and Materials Engineering, Buca, Izmir, Dokuz Eylul University, Izmir Vocational School, Department of Technical Programs, Buca, Izmir, Dokuz Eylul University, Center for Production and Applications of Electronic Materials (EMUM), Buca, Izmir, Yalova University, Engineering Faculty, Department of Chemical Processes Engineering, Yalova [1]
   Sakarya University,Department of Public Finance Sakarya [1]
   Sakarya Üniversitesi [1]
   Sakarya Üniversitesi , SBE, Türkiye, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi [1]
   Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metal Eğitimi Bölümü, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Sakarya, [1]