Now showing items 1-1 of 1

    • Nâbî'nin 30 Gazelinin (1-30) Şerhi 

      YAYLA Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      Eski Türk Edebiyatı çalışmaları arasında, şerh yöntemiyle ilgili araştırmaların ve şerh çalışmalarının arttığı görülmektedir. İster klasik ister modern yöntemlerle yapılsın; metin şerhi, bir metni anlama ve anlamlandırma ...