Now showing items 1-13 of 13

  • Birinci Kuşak İslamcıların Milliyetçiliğe Bakışı 

   Şahin, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
   İslamcılık, tüm sosyal ve siyasal hayata uygulanması istenen inanç, düşünce ve davranış kurallarını içine alan çift yön taraflı bir ‘ideolojik formül’ haline getirilmiştir. Bir yönü ‘ferdi’ plandadır. İslam coğrafyasında ...
  • Bolvadin’de Toplumsal Yapı ve Değişim 

   Karakaş, Mehmet; Konuk, Osman; Çağan, Kenan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
   Toplumsal yapı araştırmalarında büyük kent ve kent dışı alanlara öncelik verilir. İlçeler hem kent hem kır özelliklerini birlikte taşımasına rağmen yapı araştırmalarında ihmal edilen bir alandır. Bolvadin toplumsal yapı ...
  • Cemil Meriç’in Osmanlı ve Cumhuriyet Üzerine Düşünceleri 

   Çağan, Kenan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011)
   Zihni ve düşünme biçimiyle Batılı; gönlü ve ruhuyla da yerli olan Cemil Meriç’in düşüncesinde iki Osmanlı vardır. Birincisi Tanzimat dönemine kadar olan Osmanlı’dır. Muhteşem mazisiyle, toplumsal bir mucizeye tekabül ...
  • Entelektüel İmgesi Üzerine 

   Çağan, Kenan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003)
   Entelektüel dinamik ve devingen imgesini sosyal bilimler alanına ait olmasına borçludur. Dolayısıyla entelektüeli eksiksiz ve bütünlüklü bir biçimde ele almak güçtür. Buna karşın onun tarihsel ve etimolojik anlamları içerisinde ...
  • Estetik Bilgi ya da Bilginin Estetiği 

   Çağan, Kenan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  • Gelenekselci Ekolün Sanat Anlayışı 

   Gürel, Musa (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2017)
   Gelenek, özü vahye dayalı hakîkat ve prensipler bütününün, bulunduğu topluma ve çağa göre, yaşama tarzı, sanat, hukuk ve bilginin yeni bir medeniyet olarak ortaya konuş şeklidir. Sanat, bir kültürün, toplumun ya da medeniyetin ...
  • İzmir’deki Yerel Halkın Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Algısı 

   Çetin, Selvet (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2017)
   Günümüz dünyasının en ciddi insani krizini mülteci, sığınmacı ve göçmenler yaşamaktadır. Savaş, işgal, çatışma ya da iklim değişikliği gibi nedenlere bağlı olarak can ve mal güvenliğini kaybeden milyonlarca insan ülkelerini ...
  • Küreselleşme Ve Terör 

   Demir, Levent (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
   Bu tezin amacı, küresellesme ve uluslararası terörizm arasındaki yakın iliskiyi incelemektir. Yine bu tezin amacı, Küresellesme ve terörizm arasındaki iliskiyi neden ve sonuçlarıyla ortaya koyduktan sonra uluslararası ...
  • Panoptikonik Gözetimden Synoptisizme Gözetim Toplumu 

   Gücüyener, Merve (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Tarih boyunca tüm toplumlarda gözetim, toplumsal denetim mekanizmalarından biri olarak işlev görmüştür. Toplumlar yeni ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel gelişmelerle dönüşüm geçirdikçe gözetim de bu yeni durumlara uygun ...
  • Panoptikonik Gözetimden Synoptisizme Gözetim Toplumu 

   Gücüyener, Merve (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
   Tarih boyunca tüm toplumlarda gözetim, toplumsal denetim mekanizmalarından biri olarak işlev görmüştür. Toplumlar yeni ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel gelişmelerle dönüşüm geçirdikçe gözetim de bu yeni durumlara uygun ...
  • Türk Solunun Din Algısı 

   Tunç, Barış (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
   Marksizmin dinsel olanı tanımlamak ve dinsel olanın işlevini ortaya koymak için kullandığı “afyon” sıfatının göndermede bulunduğu durumun, salt bir olumsuzluk içerdiğine ilişkin bir ön kabul vardır. Bu algının oluşmasına ...
  • Türk Sosyolojisi ve Baykan Sezer 

   Çağan, Kenan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
   Her zaman, Batılı bir bilgi olan sosyolojiyi günü gününe takip etme becerisi gösteren Türk sosyolojisi, aynı beceriyi, özgün bir bilgi üretme noktasında gösterememiştir. Çünkü Türk sosyolojisi genellikle, Batılı sosyolojiyi ...
  • Türkiye Sosyalist Solu Ve Milliyetçilik (1960-1971) 

   Buçukcu, Öner (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2017)
   1960-1971 arası dönem sosyalizmin siyasal olarak yükselişinin yanı sıra entelektüel / düşünsel zeminde de belirginleşmeye başladığı bir aralığı ifade etmektedir. Bu süre zarfında sosyalizmin kamusal görünümü artacak, çok ...