Now showing items 1-1 of 1

    • 1970-1980 Türk Romanında Siyasi Yönelimler 

      Çetinkaya, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
      1970-1980 yılları Türk toplum hayatında ve siyasî tarihinde çalkantılı bir dönem olmuş, sonraki yıllara büyük izler bırakmıştır. Bu yıllarda edebiyatımızda ortaya konan romanlarda yazarlar ister istemez siyasî düşüncelerini ...