Now showing items 1-1 of 1

    • İlköğretimde Tatil Sonrası Öğrenme Kayıpları 

      Şahin, Aybike (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
      Tarama modelindeki bu araştırma; üç aylık yaz tatilinin ilköğretim I.kademe öğrencilerinin Türkçe ve Matematik derslerinde öğrendiklerini etkileyip etkilemediğini ve öğrenme kayıplarının “cinsiyet, sınıf, tatili geçirme ...