Now showing items 1-2 of 2

  • Genelleştirilmiş Terslenebilir Halkalar 

   Atik, Murat (2010)
   Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, çalışmamız için gerekli olan temel kavramlar, bazı halka sınıfları ve bir halka üzerindeki polinom halkaları hatırlatılmıştır. Üçüncü ...
  • Yarı Değişmeli Halkaların Bir Genelleştirmesi 

   Atik, Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
   ܴ bir halka ve ߙ da ܴ nin bir endomorfizması olmak üzere eğer, ܽ, ܾ ∈ ܴ için ܾܽ = 0 olması ߙ(ܽ)ܴܾ = 0 olmasını gerektiriyor ise, bu durumda ߙ endomorfizmasına soldan yarıdeğişmelidir denir. Eğer bir ܴ halkasının soldan ...