Now showing items 1-1 of 1

    • Zygmunt Bauman’da Müphemlik ve Toplumsal Yaşam 

      Başer, Doğa (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
      Bu çalıĢmanın amacı Zygmunt Bauman‟ın müphemlik kavramı çerçevesinde modern ve postmodern toplumsal yaĢam biçimlerini çözümlemektir. Müphemlik kavramı düzensizliği, çok anlamlılığı, kaosu ve belirsizliği ifade eder. Müphemlik ...