Now showing items 1-1 of 1

    • Râkım Elkutlu’nun Eserlerinde Usûl Aruz Vezni İlişkisi 

      Bildik, Ömer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
      Bu araştırmanın amacı, Cumhuriyet Dönemi bestekârlarından Râkım Elkutlu’nun bestelediği eserlerde kullandığı güftelerin arûz vezni ile eserlerin usûlü arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu minvalde yapılan çalışma Rakım ...