Now showing items 1-3 of 3

  • Abd Vergi Sistemi Ve Gelir İdaresi 

   Demir, İhsan Cemil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-06)
   Amerika Birleşik Devletleri, 12,450 trilyon ABD Doları GSYİH’sı (2006 Yıl Sonu Tahmini) ile dünyanın en önde gelen ekonomisidir. Son yıllarda gelişen vergi politikalarının birçoğunun öncülüğünü yapan ABD, vergi sistemi ve ...
  • Ege Bölgesi’nin Vergi Ahlâk Düzeyi 

   Tosuner, Mehmet; Demir, İhsan Cemil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-12)
   Vergi ahlâkı, sosyal sermayenin önemli bir enstrümanı olarak, ülkelerin gelişmişlik göstergeleri içinde kabul edilmektedir. Bu nedenle, birçok ülke için vergi ahlâk düzeylerinin araştırıldığı çalışmalar son yıllarda ivme ...
  • Yolsuzluğun Sosyo-Ekonomik Analizi: Ege Bölgesi Anket Çalışması 

   Demir, İhsan Cemil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012)
   Özellikle gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir sorun olarak kabul edilen yolsuzluk olgusu, kamusal gücün ve kamusal kaynakların özel çıkar elde etmek için kötüye kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır. Yolsuzluk düzeyini ...