Now showing items 1-1 of 1

    • Köpeklerde oküler bozuklukların prevalansı 

      Dilik, Mustafa Birkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 19.07.2019)
      Bu tez çalışması, Afyonkarahisar Geçici Hayvan Bakımevinde barındırılan ve kastrasyon programına dahil edilen melez ırklı farklı yaş grubundaki 45 adet erkek köpek üzerinde gerçekleştirildi. Anestezi amacıyla kasiçi 2 ...