Now showing items 1-1 of 1

    • Abdülkâdir Merâği’nin Eserlerinin Makamsal Açıdan İncelenmesi 

      Elinç, Erhak (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
      Klasik Türk Müziğinde “Hoca” denip mûsikinin en büyük üstadı olarak kabul edilen Abdülkâdir Merâği, Türk ve Osmanlı toplumunun dışında; Azerbaycan topraklarında doğmasına rağmen, Klasik Türk Müziğinin nazariyat ve bestekârlık ...