Now showing items 1-1 of 1

    • Bir etik tüketim aracı olarak adil ticaret 

      Erol, Fuat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
      Küreselleşmeyle birlikte ivme kazanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler, hayata dair pek çok alana olduğu gibi bireylerin yaşantılarına da sirayet etmekte ve yeni toplumsal yapıların oluşmasında etkin bir rol oynamaktad ...