Now showing items 1-1 of 1

    • İş Ahlâkı: Kuramsal Bir Yaklaşım 

      İlhan, Süleyman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005)
      Maksimum kâra odaklanan kimi firmaların kural tanımaz uygulamalarına bağlı olarak toplumun/tüketicilerin, çalışanların ve çevrenin zarar görmesi iş yaşamının ahlâki ilkeler temelinde yapılandırılması gereksinimini ...