Now showing items 1-1 of 1

    • KOBİ TFRS Çerçevesinde Stokların Muhasebeleştirilmesi 

      Gökgöz, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-12)
      Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğunun Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) niteliğinde olması ve çalışan nüfusun büyük bir kısmının söz konusu bu işletmelerde istihdam edilmesi ülke ekonomisi ...