Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Köpeklerde Ortopedik Hastalıkların Prevalansı 

      Güral, Nazım (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-28)
      Bu çalışma kliniklere ortopedik şikayetlerle gelen hastalara ait verilerin geçmiş yıllara göre toplanması, değerlendirilmesi ve buradan hareketle ortopedik bozukların prevalansının ortaya konulması amaçlamıştır. Ayrıca ...