Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Gelenekselci Ekolün Sanat Anlayışı 

      Gürel, Musa (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2017)
      Gelenek, özü vahye dayalı hakîkat ve prensipler bütününün, bulunduğu topluma ve çağa göre, yaşama tarzı, sanat, hukuk ve bilginin yeni bir medeniyet olarak ortaya konuş şeklidir. Sanat, bir kültürün, toplumun ya da medeniyetin ...