Now showing items 1-1 of 1

    • Yeni Bir Trend Olarak Kişisel Marka: Türkiye Örneği 

      Hilal ÖZHARPUTLU (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019)
      Ticaretin tüm dünyada artması ile beraber marka kavramı da gerek literatürde gerekse günlük yaşamda önemi giderek artan bir kavram haline gelmiştir. Marka birbirleri ile benzer özellik gösteren ürünlerin ayırt edilebilmesi ...