Now showing items 1-1 of 1

    • Raculî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı 

      Karakaş, Esma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
      Racüli 19. yüzyılda yaşamış, asker emeklisi, pek çok şehirde bulunmuş, ancak divanını yazdığı dönemde Gaziantep’te ikamet eden bir şairdir. Divanını sade bir dille yazmış; telmih, tenasüp, tariz, tevriye sanatlarına yer ...