Now showing items 1-6 of 6

  • Bazı X-Dizi Uzayları 

   Eken, Rabia (2006)
   Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, gerekli olan temel tanım ve teoremlere ayrılmıştır. İkinci bölümde istatistiksel yakınsaklık kavramı gözden geçirilmiştir. Genelleştirilmiş De la Valee -Pousin ortalaması ...
  • Epi-Yakınsaklık 

   Bu çalışma, beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, giriş kısmı için ayrılmıştır. İkinci bölümde, çalışma için gerekli kavramların tanımları ve bazı teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde, klasik yakınsaklık kavramları ...
  • Küme Dizilerinin İstatistiksel Lacunary Toplanabilirliği 

   Ulusu, Uğur; Nuray, Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
   Bu çalışmada, küme dizileri için Wijsman istatistiksel lacunary toplanabilme kavramı tanımlandı ve bu kavramın daha önceden Ulusu ve Nuray (2012) tarafından verilen küme dizilerinin Wijsman lacunary istatistiksel ...
  • Lambda İstatistiksel Yakınsak Fonksiyon Dizileri 

   Şahin, Ayşe (2013)
   Bu tez çalışması yedi bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılarak genel bir literatür bilgisi verilmiştir. İkinci bölümde, gerekli olan temel kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde, istatistiksel yakınsaklık ...
  • M - Limit Superior ve M - Limit Inferior 

   Gümüş (Gök), Hafize; Nuray, Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
   Bu çalışmada, doğal sayılar kümesinin alt kümelerinin bir ailesi yardımıyla tanımlanmış olan ideal kavramı ile oluşturulmuş olan I-yakınsaklık kavramı ve daha sonra çalışılmış olan I-limit superior ve I-limit inferior ...
  • ZAYIF İSTATİSTİKSEL YAKINSAKLIK 

   Elvan, Ceylan (2010)
   istatistiksel yakınsaklık son yıllarda çok önem kazanmıs ve bu alanda pek çok makale yayınlanmıstır. Zayıf yakınsaklık fonksiyonel analizin önemli konularmdandır. Zayıf istatistiksel yakınsaklığın tanımlanmasıyla literatürde ...