Now showing items 1-1 of 1

    • Dîvân-I Vâli-İ Amedî Hayatı - Eserleri - Edebî Kişiliği 

      Okur, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
      Çalışmada, XVIII. yüzyıl Eski Türk Edebiyatı şâirlerinden Vâli Hasan Ağa’nın Dîvân’ı incelenmiştir. İncelemede Vâli Hasan Ağa’nın hayatı, edebî kişiliği ve Dîvân’ı hakkında bilgiler verilmiştir. Dîvân’daki şiirler şekil ...