Now showing items 1-1 of 1

    • Gıda Kaynaklı Bakteriyel Patojenler 

      Sağlam, Didem; Şeker, Esra (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
      Gıdalar çok çeşitli mikroorganizma gruplarını içerebilmektedir. Bunlardan bazıları gıda üretiminde kullanılırken, birçoğu ise gıdalarda bozulmaya veya gıda kaynaklı hastalıklara neden olmaktadır. Gıda kaynaklı hastalıklar ...