Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

    • Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Bilinci Kazanım Düzeyleri 

      Selimoğlu, Selim (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2015)
      Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin çevre bilinci kazanım düzeylerini bazı demografik değişkenlere göre incelemektedir. Betimsel tarama modelinde yapılan bu araştırmanın örneklemini Antalya il merkezinde dokuz farklı ...