Now showing items 1-1 of 1

    • Ümidi, Hayatı,Eserleri, Edebi Kişiliği ve Divanı 

      Selvi Selvi, Muhammed (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
      Ümîdi ( H.979 /M.1571), 16. yüzyılda yaşamış Kânûnî (H:974/1566) devri divân şairlerinden biridir. Çalışmamızda Ümîdî’nin hayatı, sanatı, edebi kişiliği ve dîvânı hakkında bilgiler verilmiş, divânının elde bulunan nüshalarından ...