Now showing items 1-1 of 1

    • Mardin İlinde Eğitimin Dağılışı 

      Türk, Enise (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
      Mardin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda yer almaktadır. Şehir ile ilgili olarak, eğitim alanında detaylı bilimsel araştırmalar yeterince yapılmamıştır. Bunun sonucunda da araştırmalarda kaynak sıkıntısı çekilmektedir. ...