Now showing items 1-1 of 1

    • İktidarın Yeniden Üretim Aracı Olarak Simgelerin Kullanımı 

      Sümer, Nazmiye (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
      Bu çalışma iktidarın yeniden üretiminde simgelerin kullanımını göstermeyi amaçlamaktadır. ilk iki ana başlıkta çalışmada kullanılan anlam ve çerçeveler sunulmaktadır. Çalışma postmodern iktidar temelinde yeniden üretim ...