Show simple item record

dc.contributor.authorÖzer, Ali
dc.contributor.authorTür, Yahya Kemal
dc.date2014-12-01
dc.date.accessioned2014-12-01T12:56:57Z
dc.date.available2014-12-01T12:56:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-5296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1129
dc.description.abstractSermetler yaygın olarak kesici takım ucu olarak kullanımlarıdır. Buna yönelik ticari markalar da farklı isimler altında patentlenmiş ve kullanıma sunulmuştur. Bu çalışmada, tetragonal zirkonya katkılı Cr3C2- Ni(Cr) sermetlerin sinterlenme davranışları ve bu katkıların mekanik özelliklere etkileri incelenmiştir. Sinterlenme davranışlarının belirlenmesi için üç farklı sıcaklıkta kinetik çalışmaları yapılmış ve oluşan fazlar XRD ve SEM ile incelenmiştir. Katkıların mekanik özelliklere etkisini incelemek için elastik modül, sertlik ve kırılma tokluğu deneyleri yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında, sinterleme sıcaklığı 1300°C olarak belirlendi. Elastik modül, sertlik ve kırılma tokluğu değerleri de 1300°C'de yapılan sinterleme sonucunda %2 3Y-TZP katkılı sermette sırasıyla 307 GPa, 10.5 GPa ve 12.1 MPa.√m olarak belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject3Y-TZP SEMen_US
dc.subjectOrganik-Sterik Yakalamaen_US
dc.subjectSinterleme Kırılmaen_US
dc.titleTetragonal Zirkonya Katkılı Cr3C2-NiCr Sermet Kompozitlerin Karakterizasyonu ve Mekanik Özelliklerien_US
dc.title.alternativeCharacterization and Mechanical Properties of Tetragonal Zirconia Reinforced Cr3C2-Ni(Cr) Cermet Compositesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentGebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümüen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage375en_US
dc.identifier.endpage380en_US
dc.identifier.issueÖzel Sayıen_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record