Show simple item record

dc.contributor.authorÇonkar, Kemalettin
dc.date2014-12-08
dc.date.accessioned2014-12-08T09:24:06Z
dc.date.available2014-12-08T09:24:06Z
dc.date.issued2001-12
dc.identifier.issn1302-1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1202
dc.description.abstractKüçük ve Orta Ölçekli işletmelere ekonomik kalkınma ve istihdam açısından günümüz dünyasında her ülkede önem verilmektedir. Buna paralel biçimde Türkiye’de de önemleri anlaşılmış bulunmaktadır. Bununla birlikte bilimsel çalışmalar genellikle büyük işletmeler dikkate alınarak üretilmektedir. Ekonomi politikaları ve işletmelere yönelik teşvikler belirlenirken de ülkemizde bu tür işletmeler gerekli ve yeterli desteği bulamamaktadırlar. Çalışmamızda Sivas'taki küçük ve orta ölçekli işletmelerin belli başlı özellikleri ve sorunları saptanmaya çalışıldı. Bu tespitler küçük ve orta ölçekli işletmelerle ilgili başka çalışmalarda ortaya konulan değerlendirmelerle önemli bulduğumuz noktalarda karşılaştırıldı. Bu tür işletmelerin özellik ve sorunlarının farklı gelişmişlik seviyelerindeki yörelerde bile büyük ölçüde benzemekte olduğu belirlendi. Bu nedenle, çalışmamızda tüm sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmak yerine sadece üniversitelerin dikkate alması gerektiğini düşündüğümüz birkaç önemli öneride bulunmakla yetinildi.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKüçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerinde İşletmeen_US
dc.subjectSivasen_US
dc.titleSivas Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerinde İşletme İşlevlerine Yönelik Bir Değerlendirmeen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentCumhuriyet Üniversitesi, Î.İ.B.F., İşletme Bölümü Öğretim Üyesien_US
dc.contributor.authorIDTR7105en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage17en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record