Show simple item record

dc.contributor.authorKula, Veysel
dc.contributor.authorTatoğlu, Ekrem
dc.date2014-11-08
dc.date.accessioned2014-12-08T09:33:06Z
dc.date.available2014-12-08T09:33:06Z
dc.date.issued2001-12
dc.identifier.issn1302-1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1203
dc.description.abstractÇalışmada KOBİ’lerin internet kullanım profili ortaya çıkarılmış ve KOBİ’lerin internet avantaj ve dezavantajlarını hem mevcut durumda algılama şekli ve hem de bu avantaj ve dezavantajlar hakkındaki gelecekteki beklentileri ortaya konmuştur. Toplam 237 üretim KOBİ’sinden elde edilen anket sonuçları, işletmelerin interneti en çok e-mail kullanmak, web sayfalarını araştırmak, ürün ve piyasa araştırması yapmak ve müşterilerle bilgi alış-verişi için kullandıklarını ortaya koymaktadır. İnternetin halihazırda en büyük avantajı piyasalara erişim sağlaması olup, internetin gelecekte daha çok avantaj sunması beklenmektedir. Gereksiz internet kullanımının verimi düşürmesi, interneti kullanan işletme sayısının az olması, tedarikçiler veya müşterilerin on-line olmaması ve internette yapılan iş anlaşmalarının kanuni bağlayıcılığının olmaması internet hakkında algılanan dezavantajlardır. İşletmeler, gelecekte dezavantajların hafifleyeceği düşüncesindedirler.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnternet Kullanımıen_US
dc.subjectKOBİ'leren_US
dc.titleKobi’ler Açısından İnternet Kullanımının Avantaj Ve Dezavantajlarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü Öğretim Üyesi. Beykent Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretimen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage34en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record