Show simple item record

dc.contributor.authorAkkaş, Hasan Hüseyin
dc.date2014-12-08
dc.date.accessioned2014-12-08T09:36:52Z
dc.date.available2014-12-08T09:36:52Z
dc.date.issued2001-12
dc.identifier.issn1302-1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1204
dc.description.abstract1982 Anayasası, sistemin tıkanıklığını gidermek üzere yürütme içinde cumhurbaşkanının yetkilerini artırmış ancak güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanının parlamenter sistemi değiştireceği tartışmalarını da gündeme getirmiştir. Bu tartışma, cumhurbaşkanlığı seçiminin yöntemine de yansımıştır. Bu çalışma cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye’nin siyasi sürecinde nasıl bir gelişme gösterdiğini açıklamayı amaçlamaktadır. Ayrıca çalışma da, 1982 Anayasası sonrası tartışılan cumhurbaşkanının konumu ve yarı- başkanlık, başkanlık ve parlamenter sistemlerdeki cumhurbaşkanının konumuyla ilgili değerlendirmeler bu kapsamda açıklanacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTürk Parlamenter Rejimien_US
dc.titleTürk Parlamenter Rejiminde Cumhurbaşkanlığıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksek Okuluen_US
dc.contributor.authorIDTR124239en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage35en_US
dc.identifier.endpage47en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record