Show simple item record

dc.contributor.authorYücel, Aylin
dc.contributor.authorAcar, Murat
dc.contributor.authorAlbayrak, Ramazan
dc.contributor.authorHaktanır, Alpay
dc.contributor.authorDeğirmenci, Bumin
dc.date2015-01-29
dc.date.accessioned2015-01-29T09:52:29Z
dc.date.available2015-01-29T09:52:29Z
dc.date.issued2005-01
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1767
dc.description.abstractEndometriozis, endometriyal dokunun uterin kavite dışında bir yerde yerleşimi ile karakterizedir. En sık yerleşim yeri pelvistir, fakat ekstrapelvik, hatta ektraabdominal lokalizasyonlarda da görülebilir. Burada gluteus kaslarında yerleşen endometriomalı genç bir kadın olguyu sunuyor ve radyolojik bulgularını tartışıyoruz.en_US
dc.description.abstractEndometriosis is characterized by presence of endometrial tissue in locations outside the uterine cavity. The most common location is in the pelvis, but endometriosis could be found in extra-pelvic and extraabdominal locations. We present here a case of extrapelvic endometrioma within the gluteus muscles in young women and discuss the radiologic findings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndometriozisen_US
dc.subjectKaslaren_US
dc.subjectUltrasonografien_US
dc.subjectTomografien_US
dc.subjectx-ray Bilgisayarlıen_US
dc.titleGluteal Ağrı İle Gelen İntramuskuler Endometrioma Olgusuen_US
dc.title.alternativeA Case of Intramuscular Endometrioma Presenting with Gluteal Painen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik AD, Afyonkarahisaren_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage67en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryUlusal Hakemli Dergide Makale - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record