Show simple item record

dc.contributor.authorHaktanır, Alpay
dc.contributor.authorAlbayrak, Ramazan
dc.contributor.authorAcar, Murat
dc.contributor.authorYücel, Aylin
dc.contributor.authorDeğirmenci, Bumin
dc.date2015-01-29
dc.date.accessioned2015-01-29T09:53:11Z
dc.date.available2015-01-29T09:53:11Z
dc.date.issued2005-01
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1769
dc.description.abstractİntratestiküler varikosel ilki 1992 yılında tanımlanmış çok nadir bir durumdur. Bu yazıda solda intratestiküler varikoseli olan bir olgunun Doppler ultrasonografi (US) bulguları sunulmakta ve literatür ışı- ğında tartışılmaktadır. Sol testiste ağrı şikayeti ile başvuran 16 yaşında erkek hastanın yapılan renkli Doppler ultrasonografisinde solda ekstratestiküler varikosele eşlik eden intratestiküler varikosel ile uyumlu, Valsalva manevrası ile venöz akım izlenen tubuler yapılar görüldü. Sonuç olarak ultrasonografi nadir bir olgu olan intratestiküler varikoselde testis içinde görülen multipl tubuler yapıları gösterir ve Doppler bunların içindeki venöz akımı ortaya koyar.en_US
dc.description.abstractIntratesticular varicocele is an extremely rare entity that was first described in 1992. Doppler sonography findings of a case with left intratesticular varicocele are presented and the literature was discussed in this study. Color Doppler sonography of a 16 years old patient who had admitted with left scrotal pain revealed intratesticular varicocele associated with extratesticular varicocele, showing venous flow in tubular structures during Valsalva maneuver. As a result, ultrasonography has capable to demonstrate intratesticular multiple tubular structures and Doppler shows the venous flow in this rare entity.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVarikoselen_US
dc.subjectTestisen_US
dc.subjectRenkli Doppleren_US
dc.titleİntratestiküler Varikoselin Doppler Ultrasonografik Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeDoppler Sonographic Evaluation of Intratesticular Varicoceleen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Afyonkarahisaren_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage71en_US
dc.identifier.endpage73en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record