Show simple item record

dc.contributor.authorTamer, Ali
dc.contributor.authorKorkut, Esin
dc.contributor.authorKorkmaz, Uğur
dc.contributor.authorAkcan, Yusuf
dc.date2015-01-29
dc.date.accessioned2015-01-29T09:55:16Z
dc.date.available2015-01-29T09:55:16Z
dc.date.issued2005-01
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1774
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Endoskopi ünitesinde Mayıs 1998- Mart 2005 yılları arasında alt gastrointestinal (AGİ) endoskopisi uygulanan hastaların sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: AGİ sistem yakınmaları ile başvuran 988’i erkek ve 1081’i kadın toplam 2069 hastaya, 197’si fleksibl, 383’ü rijit rektosigmoidoskopi ve 1489 total kolonoskopik tetkik yapıldı. Bulgular: En sık hemoroid (%33.4) saptanırken ülseratif kolit ve kolorektal kanserler sırasıyla %4.7 ve %3.7 sıklıkta saptandı. Sonuç: Literatürdeki diğer seriler ile karşılaştırıldığında ülseratif kolit ve karsinom vakaları belirgin olarak az saptanmış olup bu durumun olasılıkla yöresel epidemiyolojik faktörlere, beslenme alışkanlıklarına bağlı olabileceği düşünüldü.en_US
dc.description.abstractPurpose: We aimed to evaluate retrospectively the low gastrointestinal endoscopy (LGE) performed during may 1998- March 2005 in Department of Gastroenterology, Düzce medical school of Abant Izzet Baysal University. Materials and Methods: The reports of all LGE examinations were included in the study. They were composed of 197 flexible sigmoidoscopy, 383 rigid rectosigmoidoscopy and 1489 total colonoscopies. The gender differentiation of patient population is as 988 male and 1081 female. Results: While the hemorrhoids were being the most frequent abnormality, the colon cancer and ulcerative colitis cases were encountered with a frequency of 3.7% and 4.7% respectively. Conclusion: When compared with other reports in literature on this subject, we regarded that the ulcerative colitis and colon carcinoma were seen less frequency. We thought that these could be a result of different epidemiological factors and diet culture in our region.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndoskopien_US
dc.subjectKolonoskopien_US
dc.subjectTanıen_US
dc.titleAlt Gastrointestinal Endoskopi Sonuçlarımız: Düzce Bölgesien_US
dc.title.alternativeLow Gastrointestınal Endoscopy, An Instutional Results: Region of Düzceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentAbant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi. İç Hastalıkları AD Gastroenteroloji BD Düzceen_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.startpage29en_US
dc.identifier.endpage31en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record