Show simple item record

dc.contributor.authorAlanbay, İbrahim
dc.contributor.authorÇoksuer, Hakan
dc.contributor.authorErcan, Mutlu
dc.contributor.authorKaraşahin, Emre
dc.contributor.authorKeskin, Uğur
dc.contributor.authorBaşer, İskender
dc.date2015-02-10
dc.date.accessioned2015-02-10T09:13:50Z
dc.date.available2015-02-10T09:13:50Z
dc.date.issued2011-01
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1956
dc.description.abstractIn this case report, we emphasize the recurrence and multilocularity properties of mature cystic teratomas. A 26 year old G0 woman complaining of stomachache and abdominal distention attended to the gynecology outpatient clinic. Transvaginal ultrasound revealed a 9 cm right ovarian mass with echogenecities suggesting sebaceous material within multiple dermoid cyst loci. A diagnostic laparoscopy was planned; seven separate loci of the dermoid cysts ranging between 2 - 5 cm with a total diameter of approximately 9 cm, were located on the right ovary. The patient was discharged on the second day after the operation without any complication. This patient is the only case having the properties of both recurrence and multilocularity in the Medline database search. Especially, the regular follow-up of the young patients has a clinical importance in early detection of the recurrent masses and during the surgeries of the recurrent cases, the surgeon should be careful about the bilaterality or multilocularity of the tumor.en_US
dc.description.abstractBu olgu sunumunda, olgun kistik teratomların nüks ve multilokülerite özelliklerini vurguladık. 26 yaşında G0 kadın mide ağrısı ve abdominal distansiyon yakınmalarıyla jinekoloji polikliniğine başvurdu. Transvaginal ultrasonda sağ overde mutipl dermoid kist lokusları içinde ekojenik yağ materyali düşündüren 9cm kitle gözlendi. Sağ overe yerleşmiş totalde yaklaşık 9cm çaplı 2 ile 5 cm arasında değişen dermoid kistin 7 ayrı lokasyonuna tanısal laparoskopi planlandı. Hasta 2. günde komplikasyonsuz bir operasyon sonrası taburcu edildi. Bu hasta, Medline veritabanında rekürren ve multiloküler özelliğe sahip tek olgudur. Özellikle genç hastaların düzenli izlemi tümörün multilokülaritesi ve bilateralitesi hakkında cerrahın dikkatli olmasında, nüks vakaların cerrahisinde ve nüks kitlelerin erken tespitinde klinik öneme sahiptir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLaparoscopyen_US
dc.subjectMultiple Dermoid Cystsen_US
dc.titleMultiple Recurrent Mature Cystic Teratoma of the Same Ovary: A Case Report And Literature Reviewen_US
dc.title.alternativeAynı Overin Multipl Matür Rekürrent Kistik Teratomu: Vaka Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.startpage8en_US
dc.identifier.endpage12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record