Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdamar, Yusuf Kürşat
dc.contributor.authorBölükbaşı, Ahmet
dc.date2015-02-10
dc.date.accessioned2015-02-10T12:48:29Z
dc.date.available2015-02-10T12:48:29Z
dc.date.issued2011-05
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1964
dc.description.abstractAmaç: TRUS eşliğindeki prostat biyopsisinde rebiyopsiyi karar vermede göz önüne alınması gereken faktörleri belirlemek amaçlandı. Gereç ve yöntem: Serum PSA yüksekliği ve /veya parmakla rektal incelemesinde anormallik saptanan ve biyopsi yapılıp kanser saptanmayan hastaların 6 hafta sonraki değerlendirmelerinde rebiyopsi kriterlerine uyan hastalar çalışmaya alındı. Hastalar önce 8, 10, 12 kadran gruplarına randomize edilerek biyopsi alındı. İlk biyopsilerine kanser saptanmayan ve 6 hafta sonraki kontrollerinde PSA yüksekliği ve PRM bulgularına göre kanser şüphesi devam eden hastalardan ek olarak transizyonel zondan rebiyopsi yapıldı. Tekrar biyopsi sonrası patolojik değerlendirilmelerinde kanser bulunan ve bulunmayan hastalar klinik ve laboratuar sonuçları açısından karşılaştırıldı. Bulgular: İlk biyopsilerde 397 hastanın 90’ında, 101 rebiyopsi hastasının 14’ünde kanser saptanmıştır. Rebiyopsi gurubunda kanser öngörmede en önemli parametreler sPSA yüzdesi, PSA değişimi ve TzPSAD olarak saptanmıştır. Sonuçlar: TRUSG eşliğinde yapılan Rebiyopside kanser öngörmede en önemli klinik parametrenin sPSA yüzdesi bunun ardından ise PSA değişimi ve TzPSAD diğeren_US
dc.description.abstractPurpose: To establish the rebiopsy criteria’s in patients with negative prior prostate biopsy, we performed a randomized prospective study. Materials and Methods: All patients having blood level of PSA=>4 ng/dl and/or positive DRE (digital rectal examination) underwent transrectal ultrasound guided prostate biopsy. Patients were randomized for 8, 10 and 12 zone biopsies. From each zone 2 or 3 biopsy core was taken. After 6 week, all negative biopsy patients having rebiopsy criteria’s were performed 8, 10, 12 and two additional transitional zone biopsy. Rebiopsy criteria’s were; findings of high PIN, resisting High level of blood PSA, increasing PSA velocity 0,75 ng/dl/year. Results: 90 out of 397 patients in first ultrasound guided transrectal biopsies, and 14 out of 101 rebiopsy patient, diagnosed to have of Prostate cancer. The most important cancer predicting criteria’s for re-biopsy were % fPSA, PSA velocity and TZPSAD. Conclusions: In our study, the rebiopsy criteria’s were found for fPSA, PSA velocity, TzPSAD, PSAD and Tz volume.. In this study we conclude that fPSA, PSA velocity and TzPSAD are important determinants of prostate re-biopsy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTransrektal Ultrasonografien_US
dc.subjectProstat Kanserien_US
dc.subjectBiyopsien_US
dc.titleTRUSG Eşliğindeki Prostat Rebiyopsisinde Kanser Öngörmede Etkili Klinik Parametreleren_US
dc.title.alternativeClinical Parameters Affecting The Prediction of Cancer in TRUS-assisted Prostate Re-biopsyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentKula Devlet Hastanesi, Kula, Manisa, T.C. S.B. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Üroloji Kliniği, İzmiren_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.startpage77en_US
dc.identifier.endpage85en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record