Show simple item record

dc.contributor.authorAlanbay, İbrahim
dc.contributor.authorÇoksüer, Hakan
dc.contributor.authorErcan, Cihangir Mutlu
dc.date2015-02-11
dc.date.accessioned2015-02-11T13:15:52Z
dc.date.available2015-02-11T13:15:52Z
dc.date.issued2011-09
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1978
dc.description.abstractJinekolojik kanserler; ovaryan, servikal, endometriyal, vulvar kanserler olup kadınlardaki yıllık 5,1 milyon yeni kanserin %19’unu oluşturmaktadır. Serum tümör belirteçleri hastalığın taramasında, tespit edilmesinde, tedavinin monitorizasyonunda ve takip programında, özellikle rekürrensin prediksiyonunda önemli rol oynamaktadır. Bu derlemede jinekolojik kanserlerde tümör belirteçlerinin rolü tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstract5,1 million women getting diagnosed as cancer every year and gynecological cancers (including ovarian, cervical, endometrial and vulvar cancers) constitutes 19% of all new cancers. Serum tumor markers have an important role in scanning and determining of disease, monitoring and follow up program of therapy and particularly prediction of recurrence. In this review, role of the tumor markers in gynecological cancers were discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectJinekolojik Kanserleren_US
dc.subjectTümör Belirteçlerien_US
dc.subjectTanıen_US
dc.titleJinekolojik Onkolojide Tümör Belirteçleri: Literatür Derlemeen_US
dc.title.alternativeTumor Markers in Gynecologic Oncology: A Literature Reviewen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentGülhane Askeri Tıp Akademisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D., Etlik, Ankaraen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.startpage157en_US
dc.identifier.endpage163en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record