Show simple item record

dc.contributor.authorAltaş, Murat
dc.contributor.authorAras, Mustafa
dc.contributor.authorYılmaz, Atila
dc.contributor.authorSarıkaya, Gökhan
dc.contributor.authorUrfalı, Boran
dc.contributor.authorSerarslan, Yurdal
dc.contributor.authorYılmaz, Nebi
dc.date2015-02-12
dc.date.accessioned2015-02-12T09:44:50Z
dc.date.available2015-02-12T09:44:50Z
dc.date.issued2012-05
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1994
dc.description.abstractToksik epidermal nekroliz (TEN) ya da Lyell sendromu, derinin tüm tabakalarını içine alan yaygın epidermal eksfoliasyon, ateş, konjonktivit, rinit, öksürük, boğaz ağrısı, miyalji ve mukozal membran tutulumu ile karakterize idiosinkrazik sistemik bir hastalıktır. TEN gelişiminin en sık nedeni ilaçlardır. Tanı konulduktan sonra, tedavide sebep olan ilaç kesilmeli ve destek tedavisi verilmelidir. Antiepileptikler nöroşirurji pratiğinde profilaktik olarak sık kullanılan ve kullanımında halen ortak bir görüşün sağlanamadığı ilaçlardır. Burada profilaktik olarak kullanılan fenitoinden kısa bir süre sonra TEN gelişen 51 yaşında bayan hasta sunularak nöroşirurji pratiğinde profilaktik antiepileptik kullanımı vurgulanmıştır.en_US
dc.description.abstractToxic epidermal necrolysis (TEN) or Lyell Syndrome is an idiosyncratic systemic disease, characterized by generalized epidermal exfoliation including all layers of skin, fever, conjunctivitis, rhinitis, cough, sore throat, myalgia and mucosal membrane involvement. Drugs are the most common cause of TEN. After the diagnosis is established, for treatment the causative agent should be discontinued and supportive care should be provided. Antiepileptic drugs are commonly used in neurosurgery clinics although there is still no consensus on its use. Here we report a 51 year old female patient who developed TEN shortly after prophylactic use of phenytoin with the emphasis of prophylactic antiepileptic use.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFenitoinen_US
dc.subjectToksik Epidermal Nekrolizisen_US
dc.subjectAntikonvulsanlaren_US
dc.subjectiİaç Yan Etkisien_US
dc.titleProfilaktik Anti Epileptik Kullanımı Sonrası Gelişen Toksik Epidermal Nekrolizisen_US
dc.title.alternativeToxic Epidermal Necrolysis After Prophylactic Antibiotic Useen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentMustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD, Hatay, Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Dermatoloji AD, Hatayen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.startpage103en_US
dc.identifier.endpage106en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record