Show simple item record

dc.contributor.authorTaşdelen, Neslihan
dc.contributor.authorKılıçkesmez, Özgür
dc.contributor.authorGürses, Bengi
dc.contributor.authorTürk, Yaşar
dc.contributor.authorSarıca, Kemal
dc.date2015-02-12
dc.date.accessioned2015-02-12T09:45:16Z
dc.date.available2015-02-12T09:45:16Z
dc.date.issued2012-05
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/1995
dc.description.abstractPenil metastaz nadir görülen bir durumdur. Genelde orijin genitoüriner malignitelerdir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) preoperatif görüntülemede kullanılabilecek bir tanı metodudur. Son dönemde tümöral görüntülemede ileri MRG tekniklerinden olan difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunda nadir görülen bir durum olan mesane kanseri penil metastazı radyolojik bulgularını özellikle tanıda yardımcı olduğunu düşündüğümüz DAG bulgularıyla ilgili literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.en_US
dc.description.abstractPenile metastasis is a very rare entity that mostly the origin of the tumor is the genitourinary malignancies. Magnetic resonance imaging (MRI) is the method of choice in the preoperative diagnosis. Recently, diffusion weighted imaging (DWI) is used in tumor imaging which is an advanced technique of MRI. We report a case of bladder carcinoma with penile metastasis which is diagnosed by DWI with the review of the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiffüzyon Ağırlıklı Görüntülemeen_US
dc.subjectPenil Neoplazileren_US
dc.subjectMesane Neoplazilerien_US
dc.subjectManyetik Rezonans Görüntülemeen_US
dc.titleMesane Kanserinin Penil Metastazı: Diffüzyon-ağırlıklı Görüntüleme ile Tanıen_US
dc.title.alternativePenile Metastasis of Bladder Cancer: Diagnosis with Diffusion-Weighted Imagingen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentYeditepe University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, İstanbul, Yeditepe University, Faculty of Medicine, Department of Urology , İstanbulen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.startpage107en_US
dc.identifier.endpage110en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record