Show simple item record

dc.contributor.authorIşık, İlknur
dc.contributor.authorSavran, Bircan
dc.contributor.authorAbdülrezzak, Ümmühan
dc.contributor.authorErsoy, Abdullah Hadi
dc.date2015-02-12
dc.date.accessioned2015-02-12T09:53:51Z
dc.date.available2015-02-12T09:53:51Z
dc.date.issued2012-09
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2004
dc.description.abstractOlası bir Meckel divertikülünün sebep olduğu karın ağrısının araştırılması amacıyla bölümümüze sevk edilen olgunun Tc- 99m perteknetat sintigrafisinde, batın içerisinde sağ böbrek medialinde fokal aktivite akümülasyonu izlenmiştir. Bu aktivite odağının mide ile eş zamanlı olması öncelikle Meckel divertikülü açısından pozitif bulgu olarak değerlendirilmiştir. Sağ böbrek pelvisi lokalizasyonunda olması ve zamanla kaybolması renal patoloji ihtimalini de akla getirmiştir. Renal patolojiye bağlı yalancı pozitif bir sonuç olup olmadığını araştırmak amacıyla hastaya Tc-99m MAG3 dinamik-statik böbrek sintigrafisi çekilmiş olup ekskresyon fazı sırasında sağ pelviste aktivitenin takıldığı izlenmektedir. Her iki çalışmada aktivite tutulumunun simetrik olması bu görünümlerin pelviektaziye bağlı olabileceğini düşündürtmüştür.en_US
dc.description.abstractThe case had been referred for investigation of abdominal pain due to probable Meckel’s diverticulum. Focal activity accumulation focus was observed at the medial of right kidney in Tc-99m pertechnetate scintigraphy. The focus appeared almost same time with the gastric uptake and these findings were considered as positive for a probable Meckel’s diverticulum. Tc-99m MAG3 dynamic-static renal scintigraphy, which was realized to seek whether any renal pathology was present, showed a focal activity accumulation focus at right pelvis. Symetrical involvement in both studies were thought to be these views may be due to pelviectasia.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeckel Divertikülüen_US
dc.subjectSintigrafien_US
dc.subjectPelviektazien_US
dc.titleMeckel Divertikülü Ayırıcı Tanısında Pelviektazien_US
dc.title.alternativePelviectasia in Differential Diagnosis of Meckel Diverticulumen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentDumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi EAH Nükleer Tıp Bölümü, Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi EAH Çocuk Cerrahisi Bölümü, Kütahya, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Bölümü, Kayseri, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi EAH Genel Cerrahi Bölümü, Kütahyaen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.startpage161en_US
dc.identifier.endpage165en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record