Show simple item record

dc.contributor.authorKaraman, Aylin
dc.contributor.authorSolak, Özlem
dc.date2015-02-12
dc.date.accessioned2015-02-13T08:41:35Z
dc.date.available2015-02-13T08:41:35Z
dc.date.issued2013-01
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2017
dc.description.abstractPrimer hiperparatiroidizm, paratiroid glandlarından aşırı derecede parathormon salınımı ile giden ve en çok paratiroid adenomuna bağlı ortaya çıkan bir hastalıktır. Sıklıkla asemptomatik seyreden bu hastalık değişik sistem ve organları ilgilendiren bulgularla ortaya çıkabilir. Semptomatik vakalar ise halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, poliüri, polidipsi ve kas iskelet sistem ağrıları ile gelebilir. Biz bu olgu sunumunda her iki kalçada ve omuzda şiddetli ağrı ve yürüyememe şikayeti ile gelen 72 yaşında bayan hastamızı sunuyoruz. Hastamızın fizik mueyenesinde kalça ve omuz eklem hareket açıklıkları kısıtlı ve ağrılıydı. Laboratuvar tetkiklerinde parathormon yüksekliği olması üzerine çekilen paratiroid ultrasonografisinde paratiroid adenomu tespit edildi. Biz bu olgu sunumunda yürüyememe ve şiddetli eklem ağrıları ile gelen hastalarda paratiroid patolojilerini de düşünmek gerektiğini vurgulamak istedik.en_US
dc.description.abstractPrimary hyperparathyroidism is a disease which is caused with extreme parathormone secretion from parathyroid glands and is mostly related with parathyroid adenoma. This disease, which is usually asymptomatic can manifest clinical symptoms related to various systems and organs. Symptomatic cases may appear with weakness, fatigue, anorexia, polyuria, polydipsia and musculoskeletal system pains. In this case presentation, we are presenting a 72 year old female patient who had complaint of extreme pain in sholders and hips and difficulty in walking. The range motion of sholders and hips of the patient were found to be painful and restricted in the patient’s physical examination. Since an increase in parathormone was observed in laboratory examination, the parathyroid ultrasonography was performed and a parathyroid adenoma was detected. In this case presentation, we wanted to draw your attention to the fact that parathyroid pathology of the patients who have complaints of difficulty in walking and extreme arthralgia should also be taken into considerationen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKalça Ağrısıen_US
dc.subjectYürümede Güçlüken_US
dc.subjectPrimer Hiperparatiroidizmen_US
dc.titleKalça Ağrısı ile Klinik Bulgu Veren Bir Primer Hiperparatiroidi Olgusuen_US
dc.title.alternativeA Case of Primary Hiperparathyroidism with Clinical Presentation of Hip Painen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Afyonkarahisaren_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage51en_US
dc.identifier.endpage54en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record