Show simple item record

dc.contributor.authorParlak, Eda
dc.contributor.authorYıldırım, Mustafa
dc.contributor.authorDilli, Utku Dönem
dc.contributor.authorGöktaş, Sevil
dc.contributor.authorKöroğlu, Mert
dc.contributor.authorÖztürk, Duriye
dc.date2015-02-17
dc.date.accessioned2015-02-17T09:50:24Z
dc.date.available2015-02-17T09:50:24Z
dc.date.issued2014-05
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2063
dc.description.abstractFantom tümörü veya vanishing (buharlaşan) tümörler genellikle konjestif kalp yetmezliğine bağlı olarak interlobar fissürde geçici plevral efüzyon toplanmasına verilen addır. Radyolojik görüntüsü malignitelere benzediğinden tanıda karışıklığa neden olabilir. Bu yazıda kliniğimize aşırı kilo kaybı, halsizlik ve nefes darlığı şikayetleri ile başvuran 81 yaşında erkek hastada tespit edilen fantom tümörü güncel literatür eşliğinde tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractPhantom tumor or vanishing tumor is the name given to the temporary pleural effusion in the interlobar fissure generally occurring due to congestive heart failure. Since its radiologic image appears like malignancy, it may cause confusion in diagnosis. In this paper, a phantom tumor in a 81-year-old male patient presented with weight loss, weakness and dyspnea is discussed with current literature data.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFantom Tümörüen_US
dc.subjectKanseren_US
dc.subjectAyırıcı Tanıen_US
dc.titleFantom Tümörü: Olgu Sunumuen_US
dc.title.alternativePhantom Tumour: A Case Reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.contributor.departmentAntalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Antalya, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Antalya, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkololojisi Kliniği, Antalyaen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.startpage188en_US
dc.identifier.endpage190en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record