Now showing items 1-20 of 28

   Citation
   Afyon Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Afyonkarahisar [1]
   Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Afyonkarahisar [1]
   Atatürk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Peridontoloji AD, Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji BD, Erzurum [1]
   Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, Bursa [1]
   Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa, Esentepe Medikal Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa [1]
   Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Manisa [1]
   Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü, Erzurum [1]
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Eskişehir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD, Eskişehir [1]
   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Eskişehir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Afyonkarahisar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji AD, Eskişehir [1]
   İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Malatya, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, PsikiyatriAD, Malatya [1]
   İzmir Üniversitesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Kliniği, Afyonkarahisar, İzmir Üniversitesi, Patoloji Kliniği, İzmir [1]
   Kayseri Training and Research Hospital, Department of Nuclear Medicine, Kayseri, Haydarpaşa Training and Research Hospital, Department of Nuclear Medicine, İstanbul, Dumlupinar University School of Medicine Kütahya Evliya Celebi Training and Research Hospital, Department of Nuclear Medicine, Kütahya [1]
   Konyaaltı Toplum Sağlığı Merkezi, Antalya, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Elazığ [1]
   Mevlana Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Konya, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Konya, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Konya, Numune Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Konya [1]