Show simple item record

dc.contributor.authorShen, Cheng-Yi
dc.contributor.authorLi, Jun-An
dc.contributor.authorFeng, Yong-Sheng
dc.contributor.authorTang, Zhong
dc.contributor.authorDai, Xiao-Si
dc.contributor.authorZhang, Ren-Dong
dc.contributor.authorYang, Zheng-Wei
dc.date2015-02-19
dc.date.accessioned2015-02-19T09:44:30Z
dc.date.available2015-02-19T09:44:30Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.issn1308-1594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2161
dc.description.abstractThis study aimed at determining whether the renal arteriovenous reduction in hemoglobin concentration (i.e. lower concentration in the renal venous blood than in the renal arterial blood), which was previously observed with blood sampling through a ventral laparotomy in dogs and rabbits but should not be expected due to formation of urine out of the blood plasma in the kidney, could be reversed by a different blood sampling procedure. Blood was obtained, through a dorsal retroperitoneal incision without opening the abdominal cavity, from the renal vein first and then the renal artery in rabbits, and erythrocytes related parameters were measured with an automatic hematology analyzer. The renal arteriovenous reduction was markedly and consistently reversed, with the red blood cell counts, hemoglobin concentration and hematocrit being 13% ~ 26% higher in the venous blood. In conclusion, the previously observed renal arteriovenous reduction in erythrocytes related parameters might be an operational “artifact” resulting from changes, which remain to be clarified, in the renal blood flow, glomerular filtration or tubular absorption during the operations.en_US
dc.description.abstractBu çalışma, daha önce köpek ve tavşanlarda ventral laparatomi yoluyla kan örneklemesi ile gösterilen hemoglobin yoğunluğunda renal arteriyovenöz azalmanın (örneğin renal venöz kanda renal arteriyel kandan daha düşük yoğunluk) ancak bu durumun böbrekte kan plazmasının dışarı çıkması sonucu meydana gelen sidikten dolayı oluştuğu beklenilmemeli, değişik örnekleme yöntemleriyle geri döndürülüp döndürülemeyeceğini belirlemeyi amaçlamıştır. Kan, karın boşluğunu açmadan dorsal retroperitoneal ensziyon yoluyla önce renal venadan daha sonra renal arterden elde edildi ve otomatik hematoloji analizatörü ile eritrositle ilişkili parameterler ölçüldü. Alyuvar hücre sayısı, hemoglobin yoğunluğu ve hematokrit değerlerindeki renal arteriyovenöz azalma önemli derecede ve sürekli olarak venöz kandan %13-26 oranında daha yüksek bulundu. Sonuç olarak, daha önce bildirilen eritrosit ile ilgili parametrelerde gözlenen ve değişimle sonuçlanan renal arteriyovenöz azalmalar işlemsel “artifakt” olabilir ki renal kan akımı, glomerular filtrasyon veya tubuler absorbisyonun uygulanan işlemler sırasında göz önünde bulundurulması gerekmektedir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKidneyen_US
dc.subjectArteryen_US
dc.subjectVeinen_US
dc.subjectErythrocytesen_US
dc.subjectHemoglobinen_US
dc.subjectHematocriten_US
dc.titleIs the Renal Venous Blood Diluted (in terms of hemoglobin concentration) After Renal Circulation?en_US
dc.title.alternativeRenal Sirkülasyondan Sonra Renal Venöz Kan (hemoglobin konsantrasyonu bakımından) Dilüe Olur mu?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.contributor.departmentPathophysiological Research Laboratory, Department of Clinical Laboratory Sciences of the Affiliated Hospital, Morphometric Research Laboratory, North Sichuan Medical College, Nanchong, Sichuanen_US
dc.identifier.volume1en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage23en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record