Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel, Şeref
dc.contributor.authorPehlivan, Fatime
dc.date.accessioned2015-02-19T09:46:35Z
dc.date.available2015-02-19T09:46:35Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.citationPehlivan, Fatime. Hemodiyaliz Hastalarında Karakter Mizaç Özellikleri Ve Yaşam Kalitesi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2169
dc.description.abstractBu çalışmada hemodiyaliz hastalarının karakter mizaç özellikleri ve yaşam kalitesinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu araştırma 2012-2013 tarihleri arasında Eskişehir Devlet Hastanelerinde tedavi gören hemodiyaliz hastalarından basit-rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen örneklem içerisinden çalışmaya katılmayı kabul eden ve çalışmaya uygun olan 50 hasta ve 50 sağlıklı birey üzerinde yapılmıştır. Anket uygulamasında Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu, Hasta Tanıtım Formu, Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36) ve Mizaç ve Karakter Envanteri kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde Ki-kare Testi, Mann-Whitney U ve Student –T testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda HD hastalarında yaşam kalitesi kontrol grubuna göre belirgin olarak düşük bulundu. Mizaç ve Karakter Envanteri değerlerine göre HD hastalarında YA1, ÖB4, İYT, İY1, İY3, İY5, KYT, KY1, KY2, KY3, KY5 kontrollere göre anlamlı düşük bulunmuştur. KA1, ZKT, ZK4 puanları ise HD hastalarında anlamlı yüksek bulunmuştur. HD hastalarının yaşam kalitesi desteklenerek artırılırsa hemodiyalizin mizaç ve karakter üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırılabilir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is researching character temperament properties and life quality of hemodialysis patients. This study was completed with 50 healty peopleand 50 patient people who were choosen via simple-random sampling method among treated hemodialysis patients in Eskisehir Government Hospital in 2012-2013. These patients were appropriate to cooperation for this study and volunteers for this study. Informed Consent Form, Patient Identification Form, Quality of Life Scale (SF-36) and Temperament and Character Inventory were used in survey application. Chi-Square test, Mann-Whitney U and Student-T test were used for statistical analysis of datas. As a result of thisstudy, quality of life of hemodialysis patients were too low among the control group. According to temperament and character inventory values, NS1, RD4, CT, C1, C3, C5, ST, S1, S2, S3, S5 controls were low in hemodialysis patients and ST1, RAT, RA4 controls were high in hemodialysis patients. If the life quality of the hemodialysis patients can be increased with the required support, hemodialysis patients’ s negative effects on the appearance as well as the temperament and character can be suppresseden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHemodiyalizen_US
dc.subjectYaşam Kalitesien_US
dc.subjectMizaç Ve Karakter Envanterien_US
dc.titleHemodiyaliz Hastalarında Karakter Mizaç Özellikleri Ve Yaşam Kalitesien_US
dc.title.alternativeCharacter Temperament Propertiesand Life Quality İn Hemodialysis Patientsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record