Show simple item record

dc.contributor.advisorAcar, Abuzer
dc.contributor.authorArık, Cankan
dc.date.accessioned2015-02-19T12:18:26Z
dc.date.available2015-02-19T12:18:26Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.citationArık, Cankan. Afyonkarahisar İli ve Çevresinde Visna-Maedi Virus Enfeksiyonunun Klinik ve Serolojik Olarak Araştırılması. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11630/2186
dc.description.abstractÇalışmada Afyonkarahisar ilinde Merkeze bağlı köyler ile Şuhut, Sultandağı, Emirdağ, Çobanlar, Sandıklı, İhsaniye ile İscehisar ilçelerindeki toplam 10 koyun sürüsünden kan serum örnekleri alındı. Kullanılan koyunların tamamı 6 aylık ve daha büyük (5 yaşa kadar) olup yetişme şekli gereği tamamı dişi koyun idi. Bu işletmelerin ilk 4’ünde özellikle aylar boyu devam eden orta şiddette olan kronik solunum sistemi problemleri görüldüğü bilgisi hem anamnezde hem de sürülerle ilgilenen, tedaviyi yürüten Veteriner Hekimlerin bilgisine başvurularak alındı. Ek olarak örnekleme sırasında klinik bozukluklar doğrulandı. Hayvanlarda kuru öksürük, zayıflama, sürekli burun akıntısı gibi semptomlar görüldü. Bu sürülerden 2 ve 3 nolu işletmelerde solunum sistemi enfeksiyonlarına yönelik klasik tedavi daha önce uygulanmıştır ancak belirgin bir düzelme görülmemiştir. Örneklemenin yapıldığı diğer 6 işletmedeki koyunların (5-10 nolu işletmeler) klinik muayene bulguları normaldi. Bu işletmeler çalışmada kontrol grubu olarak kullanıldı. Çalışmada klinik bozukluk gösteren sürülerden 166, sağlıklı sürülerden 128 adet koyundan kan serum örnekleri elde edildi, toplamda ise 294 adet koyun örneklendi. İndirekt ELISA ile yapılan kontroller sonucunda toplam 10 işletmenin 5’inde %3.1 ile 14.8 aralığında değişen oranlarda VMV pozitiflik tespit edildi. Klinik olarak problemlerin görüldüğü ilk 4 işletmenin 3’ünde %9 ile 14.8 arasında değişen değerlerde pozitiflik tespit edildi. Bunun dışında klinik olarak her hangi bir bozukluğun görülmediği 6 sürünün ise, 2’sinde enfeksiyon serolojik olarak tespit edildi. İhsaniye ve Şuhut ilçelerindeki sürülerde sırasıyla %9.3 (3/32) ve %3.1 (1/17) oranları belirlendi. Diğer 4 sürüdeki koyunların ise (5, 7, 8, 9 nolu işletmeler) tümünün negatif olduğu tespit edildi. Çalışmada 10 işetmenin 5’inde VMV enfeksiyonunun varlığı tespit edildi ve toplam 294 örneğin 17’sinin (%5.7) VMV pozitif olduğu tespit edildi. İstatistiki olarak, klinik bozukluk varlığına göre sürüler arasında korelasyon bulunmadığı belirlendien_US
dc.description.abstractIn this study blood sera samples were collected from 10 sheep flocks from Afyonkarahisar central villages and Şuhut, Sultandağı, Emirdağ, Çobanlar, Sandıklı, İhsaniye and İscehisar boroughs. Ages of the used sheep were 6 month old and older (up to 5 years old) and all of them were female due to breeding aim. Chronical respiratory system problems with middle level severity has been continued for month in 4 of these enterprises. These data obtained from with both anamnesis and from veterinarians who carried out the medical treatment. Additionally clinical disorders were confirmed during sampling. Dry cough, wasting, continous nasal discharges like symptoms have been seen. Out of thsese flocks, classical medical treatment has been applied before for respiratory system infection in the flocks no 2 and 3, however obvious recovery was not seen observed. Clinical examination findings of the sheeps were normal from other 6 enterprises (number 5-10). These enterprises were used as a control group. In this study, blood serum samples were obtained from 166 from clinical disorders detected flocks and 128 from healthy flocks, in total 294 sheep were sampled. As a result of controls using indirect-ELISA, out of 10 enterprises, VMV positivity was detected in 5 varied between 3.1% and 14.8% proportions. Out of first 4 enterprises which clinical disorders have been seen, positivity were determined in 3 among 9% and 14.8%. Except that, the infection was detected serologically in 2 flocks of 6 flocks that have no clinical problem seen. In the flocks from Ihsaniye and Şuhut, 9.3% (3/32) and 3.1% (1/17) proportions were detected, respectively. The all of the other sheep from 4 flocks (5, 7, 8, 9) were found to be negative. In this study, presence of VMV infection was detected in 5 enterprises of 10, in total,out of 294 samples 17 (5.7%) were VMV positive. As statistically, no correlation was detected among the flocks according to clinical disorder presence.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEnfeksiyonen_US
dc.subjectKoyunen_US
dc.subjectSerolojien_US
dc.subjectVirusen_US
dc.subjectVisna-Maedien_US
dc.titleAfyonkarahisar İli ve Çevresinde Visna-Maedi Virus Enfeksiyonunun Klinik ve Serolojik Olarak Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeClinical and Serorogical Investigaiton of Visna-Maedi Virus in Afyonkarahisar Province and Arounden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hekimliği Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record