Show simple item record

dc.contributor.advisorUğuz, Cevdet
dc.contributor.authorErgün, Selcen Süheyla
dc.date.accessioned2015-02-19T14:13:16Z
dc.date.available2015-02-19T14:13:16Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.identifier.citationErgün, Selcen Süheyla. Nonilfenol ve Bisfenol A’nın Sığırlarda Gamet Fizyolojisine Olan Etkileri. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2195
dc.description.abstractAlkilfenoletoksilar (AFEO), iyonik olmayan yüzey aktif maddeleri olarak böcek ilacı, deterjan, boyalar ve kozmetik eşyalar gibi çeşitli endüstriyel, tarımsal ve evsel tüketim ürünlerinde bulunmaktadır. Bisfenol A (BFA) gıdaların tüketime sunulduğu kaplarda, bebek biberonlarında, polikarbonat plastik ve epoksi reçinelerin üretimde; dişçilikte kullanılan karışımlarda ve dolgu macunlarında kullanılmaktadır. Endokrin sistemi bozucu bu maddeler suda yaşayan ve karasal organizmalarda birikirler. Bu yüzden bu bileşikler besin zinciri yoluyla insanlara kadar ulaşabilirler. Ksenoöstrojenler olarak da adlandırılan bu kimyasalların çoğu östrojenik, karsinojenik veya toksik olabilmektedir. NF ve BFA, östrojen reseptörlere bağlanarak östrojenik etki göstermektedir. BFA erkek ve dişi üreme hücreleri ile süt bezlerinde morfolojik ve fonksiyonel hasarlara yol açmaktadır. Bu hasarlar döllenmeyi azaltırken, meme ve prostat kanserlerine neden olabilmektedir. Bütün bu özelliklerinden dolayı, bu çalışmanını ana konusu, NF ve BFA’nın sperm ve oositler üzerindeki olumsuz etkilerinin belirlenmesidir. Bu tez çalışmasında NF ve BFA’nın çevresel dozlardaki (0,01; 0,1; 1; 10 ve 100 µg NF/ml ile 0,01; 0,1; 1; 10 ve 100 µg BFA/ml) konsantrasyonları seçilmiştir. NF ve BFA’dan kaynaklanan, sperm DNA’sındaki anormallikler ve oosit olgunlaşmasına etkiler araştırılmıştır.NF ve BFA’nın sperm DNA’sına olan etkilerini belirlemek amacıyla Tunel assay kullanılmış ve NF ve BFA’nın oosit olgunlaşmasına etkisi TC-199 ile test edilmiştir. Bu tez çalışması; 100 µg NF /ml, 1µg BFA/mlve 100 µg BFA/ml konsantrasyon gruplarının sığır sperm hücrelerinde DNA kırılmalarına neden olarak apoptoza neden olduğunu göstermiştir. Ayrıca 100 µg NF/ml ve 0,01; 0,1; 1; 10 ve 100 µg BFA/ml konsantrasyon grupları,sığır oositlerinde olgunlaşma oranını azaltmıştır. Sonuç olarak NF ve BFA’nın sperm DNA’sının bütünlüğü ve oosit maturasyonu üzerinde olumsuz etkileri olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractAlkylphenol ethoxylates (APEOs) are used as non-ionic surfactants in variety of industrial, agricultiral and domestic products such as pesticides, detergents, paints and cosmetics. Bisphenol A (BPA) is used in production of food containers, baby bottles, policarbonated plastics and epoxy resins and also used in composites and sealants in dentistry. These endocrine distrupters are bioacummulated in both aquatic and terrestrail organisms. Therefore, these compounds can reach to humanbeing through foodchains. These endocrine disurpters also called Xenoestogen have estrogenic, carsinogenic and toxic effects. NP and BPA exert their estrogenic effects by binding to estrogen receptors. BPA causes morphological and functional alterations in male and female genital tract and mammary glands. These alterations may reduce fertility, mammary and prostate cancer. Therefore, the main purpose of this study is to determine the adverse effects of NP and BPA on sperm and oocytes.The effects environmentally relevant NP and BPA concentrations such as 0,01; 0,1; 1; 10 and 100 µg NP/ml or 0,01; 0,1; 1; 10 and 100 µg BPA/ml) were chosen. NP and BPA mediated abnormalities in sperm DNA and oocyte maturation were inviestigated. Tunel assay was employed to determine the adverse effects of NP and BPA on sperm DNA, whereas the effects of NP and BPA on oocyte maturation in TC-199 were tested. The present study demonstrated that 100 µg NF/ml and 1 as well as 100 µg BFA/ml concentrations induced apoptosis by causing DNA breaks in bovine sperm cells.This study also showed that 100 µg NF/ml and0,01; 0,1; 1; 10 and 100 µg BFA/ml concentration inhibits oocyte maturation. It is concluded that NP and BPA have adverse effects on the integrity of sperm DNA and oocyte maturation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNonilfenolen_US
dc.subjectBisfenol Aen_US
dc.subjectTunel Boyamaen_US
dc.subjectEndokrin Sistem Bozucular en_US
dc.titleNonilfenol Ve Bisfenol A’nın Sığırlarda Gamet Fizyolojisine Olan Etkilerien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Nonylphenol and Bisphenol a on Gamete Physiology on Bovineen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hekimlik Ve Temel Bilimler Bölümüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Doktora Tezleri [83]
    Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne ait Doktora Tezlerini içerir.

Show simple item record