Show simple item record

dc.contributor.authorGür, Sibel
dc.contributor.authorErol, Nural
dc.contributor.authorYapıcı, Orhan
dc.date2015-02-19
dc.date.accessioned2015-02-19T14:16:48Z
dc.date.available2015-02-19T14:16:48Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1308-1594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2200
dc.description.abstractBu çalışmada sağlıklı ve respiratorik-reprodüktif bozukluklar görülen keçi sürülerinde Pestivirus ve Parainfluenzavirus 3 (PI-3) enfeksiyonları serolojik olarak araştırıldı. Afyonkarahisar, Konya ve Eskişehir illerindeki 7 sürüden toplam 1346 kan örneği elde edildi. Mikronötralizasyon test sonucuna göre, sürü bazında pestivirus spesifik antikorların %35.2 ile %78.8 arasında değiştiği belirlenirken PI-3 için %17.5 ile %62 aralığında olduğu tespit edildi. Toplamda, 933 (%69.3) ve 584 (%43.3) keçinin sırasıyla pestivirus ve PI-3 için pozitif olduğu saptandı. PI-3 için pozitif olduğu belirlenen örneklerin %83.5’inin pestivirus için de pozitif olduğu belirlenirken pestivirus pozitiflerin sadece %52.3’ünün PI-3 için de pozitif olduğu saptandı.en_US
dc.description.abstractIn this study, pestivirus and Parainfluenzavirus 3 (PI-3) infections was investigated serologically in both healthy and respiratory-reproductive disorders detected goat herds. Total of 1346 blood samples from 7 herds was obtained from Afyonkarahisar, Konya and Eskişehir provinces. As a result of microneutralisation test, pestivirus specific antibodies was varied among 35.2% and 78.8% in herd basis while 17.5% and 62% for PI-3. In total, 933 (69.3%) and 584 (43.3%) goat was found to be seropositive for pestivirus and PI-3, respectively. Out of PI-3 positives, 83.5% was detected as positive for pestivirus, however only 52.3% of pestivirus positives were also positive for PI-3.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectParainfluenzavirus 3en_US
dc.subjectPestivirusen_US
dc.subjectVirusen_US
dc.subjectKeçien_US
dc.subjectAntikoren_US
dc.subjectSerolojik Araştırmaen_US
dc.titleAfyon, Konya ve Eskişehir İllerinde Keçilerde Pestivirus ve Parainfluenzavirus Tip 3 Enfeksiyonlarının Serolojik Olarak Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeA Serological Investigation on Pestivirus and Parainfluenzavirus type 3 Infections in Goats in Afyon, Konya and Eskişehir Provincesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji AD., Adnan Menderes Üniversitesi,Veteriner Fakültesi, Viroloji AD., Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji ADen_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.startpage23en_US
dc.identifier.endpage27en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record