Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Oktay
dc.date2015-02-23
dc.date.accessioned2015-02-23T15:02:14Z
dc.date.available2015-02-23T15:02:14Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1308-1594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2265
dc.description.abstractDişi reprodüktif sistemi fizyolojik olarak pek çok faktörden etkilenebilmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, pek çok farklı kimyasalın reprodüktif sistem fizyolojisindeki etkilerini hem fonksiyon hem de hücre düzeyinde araştırmaya yoğunlaşmış durumdadır. Reprodüktif süreçte oosit maturasyonu, ovulasyon, implaııtasyon, gebeliğin devamı ve doğum gibi fizyolojik olaylarda nitrik oksitin etkili olduğu kabul edilmektedir. Damar endotelinden salındığı zaman hücre zanndan kolaylıkla geçerek damar düz kas hücrelerinde gevşeme oluşturan nitrik oksit, dişi genital sistemde değişen derecelerde üretilmekle birlikte şekillenen fizyolojik olaylara göre de farklı etkiler sergilemektedir. Bu derlemede, nitrik oksitin dişi reprodüktif sisteminde oluşturduğu bazı fonksiyonlan incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractFemale reproductive system might be affected multitude physiological factors. Recent studies focused to demonstrate the effects of chemicals on reproductive system physiology either functionally or cellularly. Nitric oxide is implicated in various functions of reproductive process such as oocyte maturation, ovulation, implantation, maintenance pregnancy and delivery. Nitric oxide, causes relaxa¬tion in blood vessel smooth muscle cells via its direct production from blood vessel endothelium and passing through from cell membrane, is able to expose different actions in female reproductive system physiologically. In this review, most common properties of nitric oxide in female reproductive system have been discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNitrik Oksit Ovaryumen_US
dc.subjectOvidukt Uterus Serviksen_US
dc.titleDişi Reprodüktif Sistemde Yeni Bir Nörotransmitter: Nitrik Oksiten_US
dc.title.alternativeA New Neurotransmitter in Female Reproductive System: Nitric Oxideen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji ADen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage70en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record