Show simple item record

dc.contributor.authorYayla, Sadık
dc.contributor.authorKamiloğlu, Nadide
dc.contributor.authorKamiloğlu, Alkan
dc.contributor.authorÖzaydın, İsa
dc.date2015-02-26
dc.date.accessioned2015-02-26T09:34:14Z
dc.date.available2015-02-26T09:34:14Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1308-1594
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2348
dc.description.abstractThis experiment was conducted to compare the use of intraosseous (IO) and intravenous (IV) propofol-ketamine combination on clinical and cardio¬respiratory parameters. The experiment was carried out on twenty clinically healthy mature male quails (Coturnix coturnix japonica). Quails divided into two groups. The first group (n=10) received 10 mg/kg Propofol-30 mg/kg Ketamine IV and second group (n=10) received 10 mg/kg Propofol-30 mg/kg IO. Each quail were monitored for heart rate, respiratory rate, cloacal temperature and electrocardiography. While the duration time of anesthesia in IV group was significantly shorter than IO group (p<0.05), no significant differences were recorded as regard the onset of anaesthesia in two groups. There were no significant differences obtained in heart rate (HR), respiratory rate (RR) and cloacal temperature (CT) between groups in recorded time points during anesthesia. Intraosseous administration of propofol-ketamine combination was seen as an alternative route to intravenous way, for it was shown similar changes in both IV and IO group in terms of clinical and physiological parameters. Moreover, use of propofol-ketamine combination for induction and maintenance of anesthesia was safe and reliable anesthetic combination that can be effectively used for quails.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada propofol-ketamin kombinasyonunun intravenöz (IV) ve intraosseal (IO) yolla uygulamasıyla klinik ve kardiyo-respiratorik parametreler üzerine olan etkileri karşılaştırılmışlar. Çalışma klinik olarak sağlıklı bulunan 20 adet erkek, olgun bıldırcın (Coturnix coturnixjaponica) üzerinde yürütülmüştür. Bıldırcınlar iki gruba ayrılarak birinci gruba (n=10) 10 mg/kg Propofol-30 mg/kg Ketamin IV olarak uygulanırken ikinci gruba (n=10) ise 10 mg/kg Propofol-30 mg/kg Ketamin IO uygulandı. Her bir bıldırcın monitörize edilerek kalp atım sayısı (HR), solunum sayısı (RR), kloakal ısı (CT) ve elektrokardiyogramları (ECG) alınarak izlendi. Anestezi süresi IV grubunda IO gruptan önemli derecede daha kısa bulunurken (p<0.05), anestezinin başlangıç süresi açısından bir fark bulunmadı. Ayrıca gruplar arasında HR, RR, CT bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Sonuç olarak propofol- ketamin kombinasyonunun IO yolla uygulanması IV yola bir alternatif olarak düşünülebilir. Çünkü klinik ve fizyolojik parametreler bakımından hem IV hem de IO gruptaki bulgular benzerlik gösterdi. Ayrıca, anesteziye giriş ve anestezi süresince propofol-ketamin kombinasyonu kullanımı kanatlı hayvanlar için bir model olarak düşünülen bıldırcınlarda da etkin bir biçimde kullanılabilecek bir anestezik kombinasyonu olarak düşünülebilir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectIntraosseousen_US
dc.subjectIntravenousen_US
dc.subjectKetamineen_US
dc.subjectPropofolen_US
dc.subjectQuailen_US
dc.titleComparision of Intravenous and Intraosseous Administration of Propofol-Ketamine Combination for Anesthesia in Quails (Coturnix coturnix japonica)en_US
dc.title.alternativeBıldırcınlarda (Coturnix coturnix japonica) Anestezi için Propofol- Ketamine Kombinasyonunun İntravenöz ve intraosseöz Uygulanmasının Karşılaştırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKocatepe Veteriner Dergisien_US
dc.contributor.departmentUniversity of Kafkas, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery., University of Kafkas, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Physiologyen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.identifier.endpage16en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record