Show simple item record

dc.contributor.authorÇevik, Sabri
dc.contributor.authorDüz, Mürüvvet
dc.date2015-02-27
dc.date.accessioned2015-02-27T11:46:07Z
dc.date.available2015-02-27T11:46:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-5296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2392
dc.description.abstractHidrotermal ve mikrodalga sentez yöntemiyle 5-aminoftalik asit (H2ASP) ile vanadyum bileşikleri etkileştirilerek yeni bir koordinasyon bileşiği sentezlenmiştir. Basit formülü tam olarak belirlenemeyen ve her iki yöntemle hazırlanan bileşiğin kısmi karakterizasyonu elementel analiz, IR spektroskopisi, TGA, XRD toz deseni çekimleri ve oda sıcaklığı manyetik duyarlılık ölçümleri yapılarak gerçekleştirilmiştir.en_US
dc.description.abstractA new coordination compounds of vanadium involving 5-aminoizofitalato (ASP) ligand was prepared with the reaction between vanadium compounds and 5-aminoisophthalic acid (H2ASP) by using hydrotermal and microwave synthetic methods. The compound with undefined basic formula and prepared with both synthetic methods was compared and partly characterized by using elemental analysis, IR spectroscopy, TGA, XRD powder diffraction and the room temperature magnetic susceptibility measurements.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject5-Aminoizoftalik Asiten_US
dc.subject5- Aminoizoftalatoen_US
dc.subjectVanadiumen_US
dc.subjectMikrodalga Sentez Yöntemien_US
dc.subjectHidrotermal Sentez Yöntemien_US
dc.titleMikrodalga ve Hidrotermal Sentez Yöntemleriyle Vanadyumun 5- Aminoizoftalato Ligantıyla Oluşturduğu Bileşiğin Sentezi ve Kısmi Karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativeHydrotermal and Microwave Synthesis and Partial Characterization of Coordination Compound of Vanadium Involving 5-Aminoisophthalato Liganden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAfyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümüen_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage11en_US
dc.identifier.endpage17en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record