Show simple item record

dc.contributor.authorGündoğdu, Yasemin
dc.contributor.authorKepçeoğlu, Abdullah
dc.contributor.authorKılıç, Hamdi Şükür
dc.contributor.authorAkbaş, Mehmet
dc.contributor.authorDoğan, Mevlüt
dc.contributor.authorLedingham, Ken W. D.
dc.date2015-02-27
dc.date.accessioned2015-02-27T12:54:59Z
dc.date.available2015-02-27T12:54:59Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn2147-5296
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11630/2395
dc.description.abstractBu çalışmada, yüksek güçlü femtosaniye laserle birlikte TOF-MS kullanılarak Cn topak moleküllerinin ve özellikle C60 fullerene molekülünün üretimi ortaya konmaktadır. Buna ilave olarak kütle spektrumundaki pik deseninin laser gücüne bağlılığı ortaya konmaktadır. Kütle spektrumunda C60 molekülünün fragmentasyon desenindeki Cn + , (n=1….24) iyonlarının ve ana iyonun elde edilmesi çalışılmıştır. Bu tür iyonlaştırma sürecinde dalgaboyuna ve laser gücüne bağlı olarak femtosaniye kısa laser pulsları kullanılarak moleküler iyon elde edilebilmektedir. Aynı zamanda hedef olarak grafit kullanılmak suretiyle Cn + (n=1…60) karbon topaklarının birleşme yoluyla elde edilmesine çalışılmış ve elde edilen spektrum analiz edilmiştir. %99,5 saflıkta C60 molekülünün ve grafitin bir hedef numune olarak kullanıldığı bu çalışmada, düşük laser yoğunluklarında alınan kütle spektrumunda çok küçük bir ana iyon gözlenmiştir. Bu çalışmada, 800 nm dalga boyu için yaklaşık olarak 10 12-14 W/cm 2 laser yoğunlukları kullanılmış ve sonuçlar tartışılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, Cn cluster moleculer ions and especially C60 fullerene molecule have been produced and analysed using high power fs laser system connected to a TOF-MS. Additionally, peak distribution in mass spectra have been presented depending on laser power. The Cn + (n=1….24) cluster iyons in the fragmentation pattern of C60 molecule and parent ion have been obtained and analysed in some details. In addition, Cn + (n=1…60) cluster ions have been produced during the recombination process from graphite precursor and the spectrum analysed. In this study, C60 fullerene molecule and graphite structure both have a purity of %99,5 have been used as precursor material for this analysis, a very small peak of moleculer ion has been obtained at the low laser intensities. About 10 12-14 W/cm 2 laser intensities at 800 nm wavelength have been used and results have been analysed in some detailsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAfyon Kocatepe Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGrafiten_US
dc.subjectC60en_US
dc.subjectTopaken_US
dc.subjectÇokfotonen_US
dc.subjectLaseren_US
dc.titleFemtosaniye Laser Pulsları Yardımıyla Cn + (n = 1… 60) Topak İyonlarının Hem C60 Hemde Grafit Hedefler Kullanılarak Ayrı Ayrı Üretimi ve Ölçümüen_US
dc.title.alternativeProduction of Cn + (n = 1 ... 60) Clusters Ions Using From Both C60 Molecule and Graphite Targets by Means of Femtosecond Laser Pulsesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalFen ve Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record